Durf te groeien...


 • Basiscursus Participatiewet

DoelTijdens deze cursus wordt vooral aandacht besteed aan de wettekst en de jurisprudentie. In het bijzonder wordt gekeken naar de onderlinge relatie tussen de diverse wetsartikelen uit de Participatiewet c.a. en zo nodig naar de Algemene Wet Bestuursrecht.
Er zullen regelmatig casussen uit de gemeentelijke praktijk worden voorgelegd.

Na deze cursus heb je een goed overzicht en inzicht van de inhoud en werking van o.a. de Participatiewet en kan je deze in de praktijk toepassen.

DoelgroepAlle medewerkers van een gemeente.
Omschrijving
Begrippen Participatiewet:
Relevante begrippen Algemene wet bestuursrecht in relatie met de Participatiewet.
Gezamenlijke huishouding.
De algemene en bijzondere bijstand.
Vormen van bijstand en effectief gebruik.
De verordeningen in de Participatiewet en de verschillen met beleidsregels.
Arbeidsinschakeling:
 • Tegenprestatie naar vermogen.
 • Participatieplaatsen.
 • Loonkostensubsidie.
 • Beschutte arbeid.
 • Sociaal akkoord en Quotumwet.
 • Diverse mogelijkheden tot verlenen van ontheffing arbeidsverplichting.
 • De voorliggende voorziening.
 • De werking van artikel 15 Participatiewet en de uitzonderingen hierop.
 • Ontslagrecht, rechtsbescherming en doorbetaling loon.
 • Opbouw recht op WW en het recht van herleving.
 • Nawerking ZW.
 • (Kinder)alimentatie
 • Recht op ANW na verlies alimentatie.
 • Kindgebonden budget.
 • Wajong.
 • Verplichtingen en gevolgen zoals maatregelen en de bestuurlijke boete.
  Huisbezoeken en regels, het informed consent arrest van 11 april 2007 en de wijzigingen nadien.
  Middelen en vermogen en de uitzonderingen hierop en verwerking van mutaties.
  Voorschotten en rechtsbescherming.
  De normensystematiek en de kostendelersnorm.
  De individuele inkomens en studietoeslag en de uitzonderingen hierop.
  Terugvordering.

  Voor het volgen van de cursus moet je wel over een Wettekst Participatiewet beschikken je kan hiervoor deze link gebruiken https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2019-07-01.

  Let op: deze training duurt 2 dagen, tussen de eerste en tweede training zit 1 week. Klik op details voor meer informatie!
  Locatie

  Kosten

  OmschrijvingPrijsBTWPrijs incl.
  Deelnamekosten€ 173,0021%€ 209,33

  Geplande data

  DatumBijeenkomstenTijdenDocentBezetVrijInschrijvenDetails
  20210329120329 maart 2021209:00 - 16:00Henk Ananias55

  Schrijf mij in voor de wachtlijstWachtlijst