Durf te groeien...


 • Aanbesteden van Werken in de praktijk

DoelTijdens de twee cursusdagen gaan we uitgebreid in gesprek over alle onderwerpen rondom aanbesteden van werken. We verbreden en verdiepen de kennis van de deelnemers.

Tijdens het programma maken we gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkelde intranetomgeving. Deelnemers vinden hier het lesmateriaal en praktijkopdrachten. Per dag staan extra artikelen, standaard formats, literatuurlijsten, formulieren en hand-outs vermeld voor verdere verdieping.
Lesmateriaal zal uitsluitend digitaal aan de deelnemers ter beschikking worden gesteld. Wij adviseren de deelnemers eventueel vooraf ter beschikking gesteld lesmateriaal tijdens de cursus beschikbaar te hebben. Dit kan bijvoorbeeld door het meenemen van een eigen tablet of device.

DoelgroepDe cursus Aanbesteden van Werken in de praktijk is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij het inkoop- en aanbestedingsproces binnen de publieke sector, zoals inkoopcoördinatoren, inkoopadviseurs, budgethouders en overheidsjuristen.

Omschrijving
Dag 1 Op de eerste dag wordt ingegaan op de kenmerken van aanbestedingsprocedures voor werken en veel voorkomende kwesties daarbij.

Aan het einde van de eerste cursusdag weet of kan de deelnemer:
 • de kenmerken van een aanbesteding voor werken herkennen;
 • een oplossing geven voor veel voorkomende kwesties bij aanbestedingen voor werken;
 • kennis van veel voorkomende bouwregelgeving zoals de UAV 2012, het Burgerlijk Wetboek en de UAV-GC 2005.

  De volgende onderwerpen worden besproken:
 • de aanbestedingsrechtelijke kenmerken van een opdracht voor werken;
 • het ARW 2016;
 • toepassing van paritaire standaardvoorwaarden (o.a. UAV 2012) in aanbestedingen;
 • aanbestedingsbepalingen in de Standaard RAW Bepalingen 2015;
 • aanbestedingsrechtelijke capita voor werken:
 • beroep op (de geschiktheid en bekwaamheden van) derden/ onderaannemers;
 • eenheidsprijzen/ verrekenprijzen;
 • strategisch, manipulatief en abnormaal laag inschrijven;
 • verplichtingen meervoudig onderhands aanbesteden;
 • meerwerk en wezenlijke wijziging van het werk.

  Dag 2
  Op dag twee gaan we verder in op het aanbestedingsproces en behandelen we uitgebreid het Bouwrecht.
  Hierbij komen de deelnemers van het bouwproces aan de orde en de verplichtingen van deze deelnemers. We bespreken de escalaties in het bouwproces: de prijs van het werk, bouwtijd(overschrijding) en gebreken aan het werk en de aansprakelijkheden voor di e gebreken. Ook komen de kenmerken van het bouwproces aan bod: de regelgeving, contractvormen en besteksystematieken van de deelnemer aan het bouwproces.
  Aan het einde van deze dag heeft of kan de deelnemer:
 • Kennis van het verloop van een bouwproces;
 • escalaties in het bouwproces herkennen;
 • een oplossing vinden voor veel voorkomende escalaties in het bouwproces;
 • kennis van veel voorkomende bouwregelgeving zoals de UAV 2012, het Burgerlijk Wetboek en de UAV- GC 2005.

  De volgende onderwerpen worden besproken:
 • Bouwrechtelijke regelgeving: Titel 12, Boek 7 Burgerlijk Wetboek; Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012); Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten 2005 (UAV-GC 2005);
 • Soorten bouwcontracten: Klassiek/ traditioneel contract; Design & construct/ geïntegreerd contract; DBFM(O)-contracten;
 • Bestek systematieken: STABU 2012 en Standaard RAW Bepalingen 2015;
 • Deelnemers aan het bouwproces: Opdrachtgever; aannemer; onderaannemer; directie/ toezichthouder; architect/ adviseur;
 • Verplichtingen van de deelnemers: Ontwerpverplichtingen; betalingsverplichtingen; bouwverplichting/ opleververplichting; waarschuwingsverplichting;
 • Prijs van het werk: Aanneemsom; meer- en minderwerk; bijbetaling; verrekenprijzen;
 • Bouwtijd en stagnatie: Uitdrukken van de bouwtermijn; stagnatie tijdens de bouw; overschrijding van de bouwtermijn;
 • Aansprakelijkheid voor gebreken: Gebreken tijdens de bouw; gebreken geconstateerd na de bouw; oplevering;
 • Einde van de aannemingsovereenkomst: Oplevering; beëindiging in onvoltooide staat; ontbinding.

  Klik op details voor meer informatie over data en plaatsen voor deze tweedaagse.

 • Locatie

  Kosten

  OmschrijvingPrijsBTWPrijs incl.
  Deelnamekosten€ 470,0021%€ 568,70

  Geplande data

  DatumBijeenkomstenTijdenDocentBezetVrijInschrijvenDetails
  Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

  Schrijf mij in voor de wachtlijstWachtlijst