Durf te groeien...


  • Coördineren Kabels & Leidingen

DoelTijdens de cursus zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
• De opbouw en opzet van het huidige gemeentelijk beleid op het gebied van kabels en leidingen (nuts en telecom). Daarnaast zal de relevante wet- en regelgeving worden behandeld die de basis vormt van het gemeentelijk kabel- en leidingbeleid:
• Het aanbrengen van structuur in de overlegprocedures tussen gemeenten en netbeheerders in het kader van proactieve regie;
• De wettelijke- en gemeentelijke verlegregelingen in het kader van kabels en leidingen;
• De cursus wordt afgesloten met de behandeling van een aantal cases uit de dagelijkse praktijk. De cases worden door de deelnemers aangeleverd en zullen klassikaal worden behandeld.
DoelgroepVoor (nieuwe) gemeenteambtenaren die hun kennis willen opfrissen c.q. aanvullen, op de hoogte willen zijn en blijven van de recente ontwikkelingen én met collega’s hierover van gedachten willen wisselen. Binnen één dag bent u weer up-to-date!
Omschrijving
De relevante huidige en toekomstige wet- en regelgeving.
Tijdens deze cursus benaderen we het opzetten en implementeren van gemeentelijk beleid op het gebied van kabels en leidingen integraal vanuit de gehele gemeente. Dit houdt in dat we de interne processen centraal stellen en van daaruit kijken welke impact het proces rondom kabels en leidingen hierop heeft.
Je leert hoe het huidige kabel en leidingbeleid opnieuw op te zetten of deze te updaten naar de laatste landelijke ontwikkelingen en op maat voor uw gemeente.

Een zeer actueel onderwerp: nut en noodzaak voor het in kaart brengen, optimaliseren en borgen van de huidige interne processen voor kabels en leidingen. Denk bijvoorbeeld aan de interne processen binnen de afdelingen Projecten (in het kader van verleggingen), Grondzaken (aan- en verkoop van gronden), Ruimtelijke Ontwikkeling (in het kader van ontwikkelingsprojecten en nieuwe ontwikkelingen zoals het gasloos bouwen) en Juridische Zaken (i.h.k.v. beantwoording vragen van interne medewerkers).

Daarnaast komen ook het structuur aanbrengen in de overlegprocedures met netbeheerders en het borgen van de interne kabel en leidingenprocessen aan de orde. Al deze zaken tezamen zullen zorgdragen voor een succesvolle aanpak van kabels en leidingen binnen de gemeente en een vruchtbare en effectieve relatie met de netbeheerders.
Aan deze training kunnen werknemers uit verschillende gemeenten deelnemen.
LocatieDeze cursus vind plaats in lokaal Robbenoordbos. De Verwachting 1, 1761 VE Anna Paulowna

Kosten

OmschrijvingPrijsBTWPrijs incl.
Kosten € 213,4521%€ 258,27

Geplande data

DatumBijeenkomstenTijdenDocentBezetVrijInschrijvenDetails
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

Schrijf mij in voor de wachtlijstWachtlijst