Durf te groeien...


  • Van Standpunt naar Belangen

DoelHet effect van de training is dat het praktisch inzicht met betrekking tot het in kaart brengen van belangen wordt vergroot door het kunnen werken met: werkdefinitie belangen en vraagtechnieken en het beproeven van deze technieken in plenaire rollenspellen.

DoelgroepDeze vaardigheidstraining richt zich op mediators die hun vaardigheden op het gebied van het doorvragen naar en het in kaart brengen van belangen willen verbeteren.

Omschrijving
Naast het communicabel (en dus onderhandelbaar) maken van partijen is het een belangrijke kerntaak van de mediator om de belangen van partijen in kaart te brengen. Dat is het technisch hart van onderhandelen. De kwaliteit van de belangenkaart is rechtevenredig met de kwaliteit van de uiteindelijk door partijen gekozen oplossingen. Een goede belangenkaart leidt tot meer opties: taartvergroting en dus meer kans op oplossingen die tegemoet komen aan de belangen van beide partijen. Over het begrip belangen bestaan nog steeds veel misverstanden en onduidelijkheden. Zo worden belangen vaak verward met opties. In de training zal dan ook een bruikbare werkdefinitie voor belangen worden gepresenteerd. Vervolgens zal een aantal vraagtechnieken worden aangereikt die het zoekproces naar belangen aanmerkelijk vergemakkelijkt. Elke mediator weet immers uit ervaring: wie zonder meer vraagt naar belangen, zal standpunten oogsten. Het valt op dat conflictpartijen (als gevolg van ‘verkokering’) hun eigen belangen vaak niet (als zodanig her)kennen. Partijen zijn wat dat betreft dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de deskundige procesbegeleiding van de mediator.

Locatie

Kosten

OmschrijvingPrijsBTWPrijs incl.
Deelnamekosten€ 284,0021%€ 343,64

Geplande data

DatumBijeenkomstenTijdenDocentBezetVrijInschrijvenDetails
2020090812098 september 2020110:00 - 17:00Mike Verstraten93

Schrijf mij in voor de wachtlijstWachtlijst