Durf te groeien...


  • Beleid Maken en Beleid Schrijven

DoelIn deze training staan beleid maken en beleid schrijven centraal.

Na afloop van deze training:
- zijn de deelnemers zich bewust van de processen die ze doorlopen bij het maken van beleid en het schrijven van beleidsteksten;
- leven de deelnemers zich in de stakeholders in, voor wie en met wie zij beleid maken;
- schrijven ze logische en overzichtelijke teksten die zijn afgestemd op de lezer;
- onderbouwen ze adviezen en voostellen met heldere argumenten;
- formuleren ze helder, bondig en vlot;
- werken ze uniform volgens beproefde formats.

De deelnemers kunnen eigen beleidsteksten meenemen en inbrengen. Tijdens de training worden deze geanalyseerd en beoordeeld. Daarbij krijg je praktische tips om de beleidsvoorstellen te verbeteren.
Tijdens de trainingsdagen gaan de deelnemers op een praktijkgerichte wijze om met de theorie en maken samen met de trainer de vertaalslag naar hun eigen praktijk. De trainer behandelt hierbij het programma waarin alle relevante theorie een plaats heeft, maar waarbij ook ruimte is voor eigen inbreng van de deelnemers. Hierbij is de opzet van de lessen interactief. Deelnemers gaan in de les actief aan de slag met de geboden handvatten.

Voorafgaand aan het traject vragen wij de deelnemers een digitaal intakeformulier in te vullen. De trainer verwerkt deze in het definitieve programma. Tijdens de bijeenkomsten probeert de trainer hier optimaal rekening mee te houden.
DoelgroepMedewerkers/-sters die belast zijn of dat binnenkort zullen zijn met beleid gerelateerde activiteiten bij gemeenten, omgevingsdiensten en RUD’s.

Deze training duurt 4 dagen (8 dagdelen). Tussen de trainingsdagen zit een periode van 2 weken. (16 & 30 oktober en 13 & 27 november 2018).
Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname 'Beleid Maken en Beleid Schrijven' van Bestuursacademie Nederland.

Omschrijving
Tijdens de training Beleid maken en Beleid schrijven komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

Beleid maken
- Het beleidsproces: van ontwerp naar beslissing, van uitvoering naar evaluatie
- De plaats van beleidsrapporten
- Beleidscyclus
- Agendavorming
- Opdrachtverstrekking
- Interactief/strategisch beleid
- Diverse soorten rapporten
- Participatieladder
- Presenteren van beleid

Beleid schrijven
- Schrijfaanpak en centrale vraag
- Tekstschema's
- Stappenplan en structuur
- Argumenteren
- Duidelijk, bondig en aantrekkelijk formuleren

LocatieAdres: De Verwachting 1, 1761 VE Anna Paulowna. Lokaal: Robbenoordbos

Kosten

OmschrijvingPrijsBTWPrijs incl.
Deelname kosten€ 805,0021%€ 974,05

Geplande data

DatumBijeenkomstenTijdenDocentBezetVrijInschrijvenDetails
20181016121016 oktober 2018409:00 - 16:30Gonne Boers90VOL!

Schrijf mij in voor de wachtlijstWachtlijst