Durf te groeien...


  • Aanbesteden van ICT

DoelDe ICT-markt is continu in beweging en technologische ontwikkelingen volgen elkaar zeer snel op. Wij behandelen de kennis die nodig is voor de overheid om te voorkomen dat ICT-projecten te laat, te duur en niet volgens afspraken worden opgeleverd. De kennis en ervaring van de specialisten op dit gebied, best practices en lessons learned worden in deze training meegenomen.

DoelgroepVoor iedereen die ICT aanbestedingen inkoopt. Er worden namelijk zodanig andere eisen gesteld bij ICT-aanbestedingen dat het belangrijk is hier kennis over te hebben. Deze kennis is nodig om goed te kunnen sparren met de interne en externe klanten de basis op orde te krijgen betreffende ICT binnen de organisatie.

Omschrijving
DAG 1
Op de eerste dag van deze training gaan we in op het aanbesteden van IT-contracten. Alles begint daarbij uiteraard met een goede uitvraag vanuit de organisatie en het opstellen van een daarbij passend en aanbestedingsrechtelijk verantwoord programma van eisen. Daarbij hoort een op de toekomst gericht contract. We gaan in op het in de IT-wereld veel gebruikte vakjargon en de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden bij het opstellen van contracten.

Leerdoelen
Aan het einde van deze trainingsdag heeft of kan de deelnemer:
• Kennis van de contracten en voorwaarden die in de IT-wereld worden gebruikt
• Mogelijke problemen bij de uitvoering al in de voorbereidingsfase signaleren en daarop reageren
• Inzicht in wat er nodig is om een programma van eisen op te stellen voor een IT-aanbesteding waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de implementatiefase

Onderwerpen
De volgende onderwerpen worden besproken:
• Bijzondere kenmerken van IT-aanbestedingen
• Belangrijkste IT-terminologie en architectuurprincipes
• IT-overeenkomsten en voorwaarden (o.a. GIBIT)
• Voorbereidingsfase en het gebruik van marktconsultaties
• Specificatie van de opdracht en het vaststellen van de scope
• Gebruik van merknamen
• Voorkomen van een vendor lock-in
• Omgaan met intellectueel eigendom

DAG 2
Tijdens de tweede dag van deze training bespreken we valkuilen bij het opstellen van geschiktheidseisen en gunningscriteria en de beoordeling daarvan. We gaan in op de belangrijkste praktijkvoorbeelden uit de jurisprudentie van de afgelopen jaren en de praktische tips die daaruit naar voren komen. Tot slot behandelen we meerwerk en de verlenging van IT-overeenkomsten.

Leerdoelen
Aan het einde van de training heeft of kan de deelnemer:
• Bij het opstellen van aanbestedingsstukken rekening houden met het verwachte gedrag van inschrijvers
• Onderscheidende gunningscriteria opstellen
• De beoordeling van de gunningscriteria in goede banen leiden
• Kennis van de belangrijkste recente jurisprudentie over IT-aanbestedingen
• De aanbestedingsrechtelijke regels rondom meerwerk en verlenging van IT-contracten toepassen

Onderwerpen
De volgende onderwerpen worden besproken:
• Omgaan met transitiekosten
• Onderscheidende gunningscriteria opstellen
• Relevante jurisprudentie over IT-aanbestedingen
• Hoe voorkom je dat alles meerwerk wordt?
• Verlenging van overeenkomsten

LET OP: Tijdens het programma maken we gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkelde intranet omgeving. Deelnemers vinden hier het lesmateriaal en praktijkopdrachten. Per dag staan extra artikelen, standaard formats, literatuurlijsten, formulieren en handouts vermeld voor verdere verdieping. Lesmateriaal zal uitsluitend digitaal aan de deelnemers ter beschikking worden gesteld. Wij adviseren de deelnemers eventueel vooraf ter beschikking gesteld lesmateriaal tijdens de cursus beschikbaar te hebben. Dit kan bijvoorbeeld door het meenemen van een eigen tablet of device.
Locatie

Kosten

OmschrijvingPrijsBTWPrijs incl.
Deelnamekosten€ 610,0021%€ 738,10

Geplande data

DatumBijeenkomstenTijdenDocentBezetVrijInschrijvenDetails
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

Schrijf mij in voor de wachtlijstWachtlijst