Durf te groeien...


 • Toezichthouders in verontreinigde (water)bodem

DoelHet doel van de cursus is om de cursist meer inzicht te geven in de minimale eisen op het gebied van milieu, certificatie, V&G-plannen, toezicht ((R)-DLP/MVK/HVK) en kosten.

Je krijgt handvatten om op een werk te kunnen bepalen of de opdrachtnemer de maatregelen (CROW 132/400/BRL 7000) correct uitvoert.
DoelgroepDe cursus is geschreven voor medewerkers van opdrachtgevers (overheid en bedrijfsleven) die toezicht houden op werkzaamheden in of verontreinigde (water)bodem en eventueel mede de directievoering uitvoeren.

Je bent als toezichthouder verantwoordelijk op het toezicht van de technische en/of milieukundige uitvoering van het werk en de controle op het volgen van de maatregelen uit de vergunning, het V&G-plan en/of het uitvoeringsplan uitvoeringsfase door de opdrachtnemer.
Je behoort te weten wat er wordt geëist en hoe dit in de uitvoering zichtbaar behoort te zijn. Je behoort de taken van de opdrachtnemer en opdrachtgever te kennen.

Omschrijving
Tijdens de cursus Toezichthouders in verontreinigde (water) bodem (conform CROW 400) komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • verantwoordelijkheden opdrachtgever - opdrachtnemer;
 • bodemonderzoek (NEN systematiek, bodemkwaliteitskaart en CROW 400);
 • opstellen V&G-plannen Ontwerp- en uitvoeringsfase;
 • inrichting van het terrein en bescherming medewerkers en omgeving (CROW 400);
 • vaste en variabele kosten;
 • milieukundige aspecten zoals tijdelijke uitplaatsing;
 • begeleiding op het werk door een MKB/(R-)DLP/MVK/HVK;
 • certificatie BRL 1000, 2000, 6000 en 7000.

  Let op: deelnemers aan deze cursus dienen in het bezit te zijn van de Publicatie CROW 400. Deze kan via de Hollands Kroon Academie worden aangeschaft. De kosten van deze publicatie bedragen 110 kronen per persoon. Een andere mogelijkheid is een leenexemplaar tijdens de cursusdag voor 10 kronen per persoon. Graag uiterlijk 8 oktober aangeven of je een publicatie wil aanschaffen of lenen via mail naar de hollandskroonacademie@hollandskroon.nl
  De kronen voor de publicatie worden later apart verrekend.

  Examen
  Er vindt geen examen plaats. Aan het einde van de dag zal de kennis getoetst worden. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

  Let op: de cursus start om 8.00 uur!
 • Locatie

  Kosten

  OmschrijvingPrijsBTWPrijs incl.
  Inschrijfkosten€ 317,0021%€ 383,57

  Geplande data

  DatumBijeenkomstenTijdenDocentBezetVrijInschrijvenDetails
  Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

  Schrijf mij in voor de wachtlijstWachtlijst