Durf te groeien...


 • Gemotiveerd beslissen in het sociaal domein

DoelGemotiveerd beslissen en integraal rapporteren op begrijpelijke wijze!

Aan de leesbaarheid, zorgvuldigheid en motivering van beschikkingen worden hoge eisen gesteld. De motivatie moet helder, navolgbaar en logisch zijn en voldoen aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
De motivering speelt vooral een belangrijke rol bij negatieve en risicovolle beschikkingen, zoals beschikkingen waar derde belanghebbenden bij betrokken zijn. Niet alleen de juridische benadering is belangrijk maar ook de leesbaarheid voor de klant.

Werkwijze
Aan de hand van uw eigen beschikkingen en casuïstiek wordt geoefend met het opstellen van rapportages, waaruit een juridisch juiste beschikking met heldere en begrijpelijke motivatie voortvloeit. Je ontvangt concrete feedback op je eigen beschikkingen.

Na afloop weet je aan welken eisen en motivering een goede beschikking moet voldoen.

DoelgroepMaatwerk in het sociaal domein is voor consulenten uit de teams:
 • Cup (consulent, uitstroom en participatie)
 • Inkomen
 • Schulddienstverlening


 • Omschrijving
  Programma
 • Definitie en functie van een beschikking:
 • juridische betekenis: onderscheid procedurele betekenis (Awb) en inhoudelijk betekenis; communicatieve betekenis.
 • Een procedurele opbouw van de beschikking o.g.v. de Awb-fasen van het besluitvormingsproces werkprocessen en het onderscheid tussen de aantoonverplichting van de burger en de onderzoeksverplichting van het college.
 • Onderscheid in de motivering van de beschikking tussen enerzijds een beschrijving van de relevante feiten en anderzijds een juridische waardering van de feiten o.g.v. een wettelijk kader.
 • Hierbij aandacht voor:
 • procedurele aspecten o.g.v. de Awb; goede uitwerking v.d. belangenafweging en maatwerk; toetsing aan het rechtszekerheids-, vertrouwens- en evenredigheidsbeginsel.
 • Communicatieve aspecten, met aandacht voor:
 • het onderscheid tussen het formele juridische taalniveau en het alledaagse taalniveau; kenmerk en opbouw van de motivering; verschillende zienswijzen; het onderscheid tussen zender en ontvanger van de informatie en de hierbij behorende aandachtspunten; taalniveau van de doelgroep en relevante punten i.v.m. tekststructuur; taal technische aspecten van schriftelijke communicatie; de uitwerking van standpunten en argumenten; het belang van een samenvatting (zowel op feitelijk niveau als op het niveau van waardering van de feiten).

  Rode draad
  Het oefenen, toetsen en feedback tussen alle onderdelen door.

  Voor het volgen van deze cursus is het van belang dat je op de hoogte bent van de Participatiewet

  LocatieDe Verwachting 1, 1761 VE Anna Paulowna

  Kosten

  OmschrijvingPrijsBTWPrijs incl.
  Deelnamekosten€ 202,0021%€ 244,42

  Geplande data

  DatumBijeenkomstenTijdenDocentBezetVrijInschrijvenDetails
  Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

  Schrijf mij in voor de wachtlijstWachtlijst