Durf te groeien...


  • Actualiteitendag juridisch kwaliteitsmedewerker sociale dienstverlening

DoelTijdens deze Actualiteitendag komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Ontwikkelingen in het sociaal domein
- Recente verzamelbrieven
- Regeerakkoord Rutte ||| t.a.v. sociaal domein
- Bestuurlijke boete
- Landelijke geüniformeerde maatregelen
- Wet bevordering mediation in bestuursrecht
- Integrale rechtsbescherming
- Belangrijke jurisprudentie

DoelgroepVoor consulenten Inkomen en Schulddienstverlening.
Tijdens deze actualiteitentraining worden de deelnemers op de hoogte gebracht van wijzigen in wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Intakeformulier
Om tijdens de training goed in te kunnen spelen op persoonlijke leerwensen van de deelnemers, vragen wij de deelnemers voorafgaand aan het traject om, via een digitaal intakeformulier, hun specifieke leerdoelen aan te geven. De trainer verwerkt deze in het definitieve programma.
Tijdens de actualiteitendag probeert de trainer hier optimaal rekening mee te houden.

Omschrijving
Aanpak en werkwijze
Tijdens deze trainingsdag gaan de deelnemers op een praktijkgerichte wijze om met de theorie en maken samen met de trainer de vertaalslag naar de eigen praktijk. De trainer/docent behandelt hierbij het programma waarin alle relevante theorie een plaats heeft, maar waarbij ook ruimte is voor eigen inbreng van de deelnemers. Hierbij is de opzet van de lessen interactief. Deelnemers gaan in de les actief aan de slag met de geboden handvatten.
De trainer/docent heeft hierbij een coachende leerstijl wat betekent dat het programma in interactie met de groep vorm krijgt.

Locatie

Kosten

OmschrijvingPrijsBTWPrijs incl.
Nog te bepalen€ 0,0021%€ 0,00

Geplande data

DatumBijeenkomstenTijdenDocentBezetVrijInschrijvenDetails
20181213121213 december 2018109:30 - 16:30Henk Ananias100VOL!

Schrijf mij in voor de wachtlijstWachtlijst