Durf te groeien...


 • Basisopleiding Burgerzaken (BOBZ)

DoelAanpak en werkwijze
Tijdens deze trainingsdagen gaan de deelnemers op een praktijkgerichte wijze om met de theorie en maken samen met de trainer de vertaalslag naar hun eigen praktijk. De trainer/docent behandelt hierbij het programma waarin alle relevante theorie een plaats heeft, maar waarbij ook ruimte is voor eigen inbreng van de deelnemers.

Hierbij is de opzet van de lessen interactief. Deelnemers gaan in de les actief aan de slag met de geboden handvatten. Als voorbereiding van elke les vragen wij om in de dagelijkse praktijk actie te ondernemen of vragen te formuleren die in de daarop volgende les behandeld wordt. De trainer/docent heeft hierbij een coachende leerstijl wat betekent dat het programma in interactie met de groep vorm krijgt.

Diploma
De module Klantgericht denken en handelen rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. De andere modules worden afgerond met een digitaal examen. Als u alle modules met goed gevolg afrondt, ontvangt u het diploma ‘Basisopleiding Burgerzaken (BOBZ)’ van Bestuursacademie Nederland.

Doelgroep Intakeformulier
Om tijdens de training goed in te kunnen inspelen op persoonlijke leerwensen van de deelnemers, vragen wij de deelnemers voorafgaand het traject om, via een digitaal intakeformulier, hun specifieke leerdoelen aan te geven.
De trainer verwerkt deze in het definitieve programma. Tijdens de bijeenkomsten probeert de trainer hier optimaal rekening mee te houden.
Omschrijving
Deze opleiding is gericht op de praktijk. Aan de hand van de theorie gaan de deelnemers aan de slag met oefen- en praktijkopdrachten in de eigen werkomgeving. Dat levert de deelnemers direct resultaat op. Ervaren docenten die zelf werkzaam zijn in de praktijk bieden de deelnemers praktische handvatten. In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Burgerzaken voor frontofficemedewerkers (6 dagdelen = 3 dagen)
  Na deze module weet de deelnemer welke taken en verantwoordelijkheden binnen de afdeling Burgerzaken vallen en namens welk bestuursorgaan deze taken worden uitgevoerd. Met wie werk je samen, zowel binnen, als buiten je organisatie?
  De deelnemer kent en weet het belang van identificatieplicht en het gebruik van identiteitsdocumenten. Hij kan een identiteit vaststellen en is alert op fraude.

 • Klantgericht denken en handelen (6 dagdelen = 3 dagen).
  Een klantgerichte gemeente wordt meer gewaardeerd en leidt tot tevreden burgers en medewerkers. Maar wat is klantgerichtheid? Na de module weet de deelnemers dat klantgericht werken voordelen heeft voor de organisatie en voor de klant, maar ook voor de medewerker. Door klantgericht te werken kan het werkplezier en de efficientie worden verhoogd en kunnen klachten worden voorkomen.
  Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan kennis en vaardigheden omtrent dit thema.

 • Identiteit, documentherkenning en fraude (6 dagdelen = 3 dagen)
  In deze module leert de deelnemer de betekenis van identiteit en identificatie en hoe de identiteit van burgers op een juiste wijze vast gesteld kan worden. Je doet kennis op over het algemene kader en over welke identiteitsbewijzen we kennen.
  Identiteit is een belangrijk fundament van onze samenleving. Het geeft ons de mogelijkheid een koppeling aan te brengen tussen personen, handelingenen verantwoordelijkheden. In de situaties in het dagelijkse levenis een vorm van identificatie een van de smeermiddelen die meedoen in de huidige maatschappij en waardoor het mede mogelijk wordt deze goed te laten functioneren. Om het hele proces soepel te laten verlopen heeft de overheid een identificatiestelsel geschapen.

 • Documenten en verzoeken (6 dagdelen = 3 dagen)
  Tijdens de werkzaamheden op de afdeling Burgerzaken hebben de medewerker te maken met de aanvragen en afgiften van documenten. Burgers verwachten van u dat u hun verzoeken vakkundig en professioneel afhandelt. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke informatie verstrek je wel en waar vind je die informatie? Na afloop van deze module weet de deelnemer precies waar hij welke informatie vindt. De deelnemer heeft vaardigheden ontwikkeld om efficiënt en professioneel de aanvragen en af- giften af te handelen.

 • Geboorte, huwelijk en overlijden (6 dagdelen = 3 dagen)
  Na deze module kunnen de deelnemers wet- en regelgeving toepassen en informatie verstrekken over de thema’s: geboorte, huwelijk geregistreerd partnerschap en overlijden. Ze kunnen akte en latere vermeldingen opmaken en verwerken.

 • Migratie (6 dagdelen = 3 dagen)
  Na afloop van deze module kunnen de deelnemers in relatie tot het thema migratie de aangiftes beoordelen aan de hand van wet- en regelgeving. De deelnemer kan de BRP actualiseren op basis van aangiftes van burgers met betrekking tot binnen- en intergemeentelijke adreswijziging, hervestiging vanuit het buitenland (actualiseren van een opgeschorte persoonslijst) en vertrek naar het buitenland.
  Tevens kan hij een onderzoek uitvoeren omtrent de onjuistheid van de verblijf- en adresgegevens. Deelnemers bereikt dit door aan de hand van praktische opdrachten het geleerde direct toe te passen in hun eigen werkomgeving.

  Let op; na elke module is er een examen, de data zijn: 11 juni, 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december. De examens zullen 2 uur duren en vinden plaats van 10.00 tot 12.00 uur.
  Klik op details voor de data van de modules.
 • Locatie

  Kosten

  OmschrijvingPrijsBTWPrijs incl.
  Deelname kosten€ 5.218,0021%€ 6.313,78

  Geplande data

  DatumBijeenkomstenTijdenDocentBezetVrijInschrijvenDetails
  2019050712057 mei 20191809:30 - 16:30Roelf Raterink73Inschrijven

  Schrijf mij in voor de wachtlijstWachtlijst